MINYTOP kompleksinės sistemos

 Video

MINYTOP kompleksinės sistemos

Nuotraukos

Aprašymas

Bendra informacija apie prekę

MINYTOP grupės kompleksinės mechaninio valymo sistemos apima nešmenų sulaikymą ir smėlio nusausinimą. Taip pat galima pasirinkti riebalų, alyvų ir tepalų (RAT) šalinimą. Visas šias funkcijas atlieka viena sistema. Našumas iki 6 l/s.

Nuotekų vanduo pirmiausiai patenka į sietą, kur stambios kietosios medžiagos atsijojamos, , supresuojamos ir nusausinamos. Priklausomai nuo kietųjų medžiagų savybių, sausųjų medžiagų tūris sumažinamas iki 40 %.  Tuomet šis nuo kietųjų medžiagų išvalytas vanduo įleidžiamas į piltuvą, kuriame nusodinami smėlis ir purvas. Smėlis pernešamas į smėlio rūšiuotuvą, kuriame prieš nusausinimą ir išmetimą į konteinerį .

 Galimi du „MINYTOP“ variantai – „MINYTOP 2“ ir „MINYTOP 3“. „MINYTOP 2“ sudaro dvi integruotos apdorojimo zonos: 1) nešmenų sulaikymo ir 2) smėlio nusausinimo. „MINYTOP 3“  apima „MINYTOP 2“ zonas ir tolimesnio apdorojimo zoną, kurioje šalinami RAT.  Abu modeliai gali būti komplektuojami su oro difuzoriais, leidžiančiais pagerinti prilipusių organinių medžiagų atskyrimą nuo smėlio ir purvo dalelių.  „MINYTOP 3“ taip pat leidžia padidinti RAT plūduriavimą ir pašalinimą, kurie paskui gali būti ištraukti ir išmesti į atskirus konteinerius. Maišant orą sraigtiniame rūšiuotuve sulaikoma > 65 % 0,20 – 0,25 mm (200 µm – 250 µm) dydžio smėlio dalelių.

Visą detalią informaciją apie įrangą galite rasti PDF byloje.