TOP kompleksinės sistemos

TOP kompleksinės sistemos

Nuotraukos

Aprašymas

Bendra informacija apie prekę

TOP grupės kompleksinės mechaninio valymo sistemos apima nešmenų sulaikymą ir smėlio nusausinimą. Taip pat galima pasirinkti riebalų, alyvų ir tepalų (RAT) šalinimą. Visas šias funkcijas atlieka viena sistema.

Įprastas panaudojimas:

Pirminis buitinių ir pramoninių nuotekų valymas;
Kietųjų medžiagų šalinimas iš pramoninių nuotekų ir jų apdorojimas;

Galimi du kompleksinio mechaninio valymo įrenginio  „TOP“ variantai – „TOP 2“ ir „TOP 3“. Kurie naudojami parengtiniam valymui.

 „TOP 2“ sudaro dvi integruotos apdorojimo zonos:

  1) nešmenų sulaikymo

  2) smėlio nusausinimo.

 „TOP 3“ apima „TOP 2“ zonas ir tolimesnio apdorojimo zoną, kurioje šalinami RAT. Abu modeliai gali būti komplektuojami su oro difuzoriais (orapūtėmis), leidžiančiais pagerinti prilipusių organinių medžiagų atskyrimą nuo smėlio ir purvo dalelių. „TOP 3“ taip pat leidžia padidinti RAT plūduriavimą ir pašalinimą, kurie paskui gali būti ištraukti ir išmesti į atskirus konteinerius. Maišant orą ir nešmenis plaunant sraigtiniame rūšiuotuve sulaikoma > 95 % 0,20 – 0,25 mm (200 µm – 250 µm) dydžio smėlio dalelių ir pašalinama > 97 % organinių medžiagų.

Visą detalią informaciją apie įrangą galite rasti PDF byloje.