MI/MID nešmenų sulaikymo sistemos

 Video

MI/MID nešmenų sulaikymo sistemos

Nuotraukos

Aprašymas

Bendra informacija apie prekę

Tai integruoti įrenginiai, susidedantys iš sieto, sraigto ir presavimo bloko (priklausomai nuo įrangos modifikacijos).

Veikimo metu kietosios medžiagos, esančios įleidžiamame sraute palaipsniui rinksis ant sieto tinklo ir nusės. Atitekančio vandens lygis kils, o jam pasiekus iš anksto nustatytą ribą, įsijungs sraigtas. Apatinėje sraigto dalyje ant jo kraštų esantys šepetėliai valo sieto tinklelį ir perneša sulaikytus nešmenis į presavimo zoną. Kietosios medžiagos arba nešmenys supresuojami ir nusausinami. Priklausomai nuo kietųjų medžiagų savybių, prieš nešmenis išmetant į konteinerį, medžiagų tūris gali būti sumažintas iki 40 % SM arba netgi daugiau.

Plovimo srove įrenginys suskaidys ir pašalins fekalijas ir kitas pusiau kietas ar tirpias medžiagas bei grąžins jas į įtekantį srautą. Kad būtų užtikrintas geresnis organinių medžiagų pašalinimas iš nešmenų, gali būti įrengtos papildomos srovės. Įrenginys leidžia pasiekti didesnį nei 90 % fekalinių medžiagų išplovimo efektyvumą.

Sietai (grotos) gali būti pristatomi paruošti montuoti tiesiai kanale arba kaip nerūdijančio plieno talpoje surinktas agregatas su arba be apėjimo sietu. Galimos nepertraukiamo nešmenų pakavimo į maišus sistemos, apsaugojančios nuo blogo kvapo.

Visą detalią informaciją apie įrangą galite rasti PDF byloje.