MID-V Vertikalios sraigtinės grotos

 Video

MID-V  Vertikalios sraigtinės grotos

Nuotraukos

Aprašymas

Bendra informacija apie prekę

Sietai (grotos) pritaikyti montuoti kanalizacijos nutekamuosiuose, šuliniuose, požeminėse kamerose, siurblinėse ir t.t. Tai sprendimas palengvinantis kietųjų medžiagų pakėlimą, plovimą, nusausinimą, presavimą ir pagerinantis nuotekų sistemų veikimą ir patikimumą.

MID/V vertikalūs sietai - grotos, tai integruoti įrenginiai, susidedantys iš sieto, sraigto be veleno ir presavimo bloko.  Valymo metu įtekančiame vandenyje esančios kietosios medžiagos renkasi ant sieto ( grotų ) tinklelio.   Vandeniui pasiekus iš anksto nustatytą lygį, įsijungs sraigtas ir perneš kietąsias medžiagas į presavimo zoną. Apatinėje sraigto dalyje ant jo kraštų esantys šepetėliai valo sieto tinklelį.

Kietosios medžiagos arba nešmenys supresuojami ir nusausinami. Priklausomai nuo kietųjų medžiagų savybių, prieš nešmenis išmetant į konteinerį, medžiagų tūris gali būti sumažintas iki 40 % SM arba netgi daugiau.  Galimos nepertraukiamo nešmenų pakavimo į maišus sistemos, apsaugojančios nuo blogo kvapo. Nešmenų maišai tuomet gali būti užsiūti be žmogaus įsikišimo.

Srovinio plovimo įrenginys suskaidys ir pašalins fekalijas ir kitas pusiau kietas ar tirpias medžiagas bei grąžins jas į įtekantį srautą. Kad būtų užtikrintas geresnis organinių medžiagų pašalinimas iš nešmenų, gali būti įrengtos papildomos srovės. Įrenginys leidžia pasiekti didesnį nei 90 % fekalinių medžiagų išplovimo efektyvumą. Įprastinis panaudojimas:

     Nutekamieji šuliniai, šuliniai ir siurblinės

     Pirminis buitinių ir miestų nuotekų valymas

     Pramoninių nuotekų valymas ir kietųjų medžiagų apdorojimas

Visą detalią informaciją apie įrangą galite rasti PDF byloje.