VERSA Būgninės grotos

 Video

VERSA Būgninės grotos

Aprašymas

Bendra informacija apie prekę

Būgniniu sietu iš nuotekų atskiriamos kietosios dalelės, kurios po to sutankinamos ir plaunamos – priklausomai nuo įrenginio modifikacijos.

Sraigtu transportuojami nešmenys yra tankinami, plaunami ir išmetami į konteinerį. Iš jų išspaustas skystis renkasi surinkimo kameroje, iš kurios – vėl patenka į nešmenų šalinimo būgną.

Būgninis nešmenų sietas yra montuojamas rezervuare (talpoje) arba kanale 35° kampu. Nuotekos pro atvirą priekinę dalį patenka į nešmenų šalinimo būgną ir praėję pro būgno sietą, kuris sulaiko nešmenis, toliau teka kanalu.  Sukdamasis sraigtas pagauna nešmenis iš lovio ir neša kylančiu vamzdžiu aukštyn, kol pašalina į tam skirtą surinkimo talpą.

Visą detalią informaciją apie įrangą galite rasti PDF byloje.