MN-FW Smėlio rūšiuotuvai - smėliaplovės

 Video

MN-FW Smėlio rūšiuotuvai - smėliaplovės

Nuotraukos

Aprašymas

Bendra informacija apie prekę

Smėlio rūšiuotuvai - smėliaplovės sudaryti iš sraigtinio konvejerio be veleno ir kūginio piltuvo. Nuotekos teka į piltuvą, kuriame nusėda smėlis ir purvas. Nusėsdintas smėlis pernešamas, išplaunamas ir nusausinimas sraigtiniame konvejeryje ir išmetamas į konteinerį.

Smėlio rūšiuotuvai (smėliaplovės) siūlo sprendimą smėlio ir purvo pašalinimui, išplovimui ir nusausinimui bei už jų esančios mechaninės įrangos apsaugai ir visos nuotekų sistemos našumo ir patikimumo padidinimui.

MN-FW smėlio rūšiuotuvo veikimas

Smėliu ir organinėmis medžiagomis užterštos nuotekos įteka į piltuvą viršutiniame krašte, kur sukuriamas lėtas sukamasis judesys. Taip pat piltuve veikia centrinė maišyklė.  Šis sukamasis judesys kartu su pakankamu užlaikymu, priklausančiu nuo dalelių nusėdimo greičio, priverčia purvą ir smėlį suktis ir nusėsti dėl gravitacijos jėgos. Tokiu būdu sulaikoma > 95 % 0,20 – 0,25 mm (200 µm – 250 µm) dydžio smėlio dalelių.

 

Palaikomi srauto greičiai neleidžia sulaikytoms organinėms medžiagoms mineralizuotis.  Be to, centrinės maišyklės varinėjamas filtruojamas vanduo į piltuvo apačią patenka iš sraigtinio rūšiuotuvo, kur purvo ir smėlio dalelės trinasi viena į kitą taip nuo paviršių pašalindamos visas prilipusias organines medžiagas. Šį valymo procesą dar labiau sustiprina oro maišymas.  Galiausiai smėlis pernešamas sraigtiniu rūšiuotuvu, išplaunamas, nusausinamas ir išmetamas į konteinerį.  Pašalinama > 97 % organinių medžiagų. 

 

Sulaikytos organinės medžiagos išleidžiamos iš rūšiuotuvo piltuvo kas tam tikrą laiko tarpą ir gali būti grąžinamos į srautą antriniam valymui arba atgal, į įrenginius įtekantį srautą.Galimos nepertraukiamo smėlio pakavimo į maišus sistemos, apsaugojančios nuo blogo kvapo patekimo į aplinką. Smėlio maišai tuomet gali būti užsiūti be žmogaus įsikišimo.

 

Visą detalią informaciją apie įrangą galite rasti PDF byloje.