MN smėlio separatoriai - smėliagaudės

 Video

MN smėlio separatoriai - smėliagaudės

Nuotraukos

Aprašymas

Bendra informacija apie prekę

Smėlio separatoriai - smėliagaudės sudaryti iš piltuvo ir sraigtinio konvejerio be veleno. Nuotekos teka į piltuvą, kuriame nusėda smėlis ir purvas. Nusėsdinti mineralai ir sąnašos prieš išmetant į konteinerį pernešamos ir nusausinamos. Sraigtiniame konvejeryje taip pat gali būti atliekamas mineralinis plovimas, kurio metu pašalinamos organinės medžiagos.

Smėlio separatoriai (smėliagaudės) – tai paprastas ir rentabilus sprendimas, iš nuotekų šalinantis smėlį ir purvą.  Jie gali būti naudojami pramonės įmonėse, popieriaus fabrikuose, skerdyklose, maisto perdirbimo įmonėse, gamtinių išteklių perdirbimo įmonėse ir pan. nuotekų srauto apdorojimo ar valymo tikslais bei už jų esančios mechaninės įrangos apsaugai ir visos nuotekų sistemos našumo ir patikimumo padidinimui.

Veikimas

Proceso metu susirenkantys skysčiai ar nuotekos įleidžiamos į piltuvą jo viršuje. Priklausomai nuo dalelių nusėdimo greičio, nuotekose esantis smėlis ir purvas nusėda esant pakankamam užlaikymui. Tokiu būdu sulaikoma > 80 % 0,20 mm (200 µm) dydžio smėlio dalelių*. Plūduriuojančios kietosios medžiagos, taigi, ir sulaikytos organinės medžiagos bus paimtos kartu su nuotekomis ir išleistos į išleidimą, o surinktas smėlis, purvas ir nuosėdos sraigtiniu konvejeriu bus iškeltos iš vandens ir prieš išmetant, nusausintos.

 Jei norima iš mineralinių paviršių išplauti organines medžiagas, prieš jas sausinant ir išmetant į konteinerį, sraigtinis konvejeris gali būti komplektuojamas su „FILWASH“.  Pašalinama > 50 % organinių medžiagų*. Galimos nepertraukiamo mineralų pakavimo į maišus sistemos, apsaugojančios nuo blogo kvapo patekimo į aplinką. Mineralų maišai tuomet gali būti užsiūti be žmogaus įsikišimo.  Jei blogų kvapų patekimo į aplinką problema yra aktuali, to galima išvengti naudojant nepertraukiamo pakavimo į maišus sistemą.

Visą detalią informaciją apie įrangą galite rasti PDF byloje.