BIoCleaner

 Video

BIoCleaner

Nuotraukos

Apraksts

Īss apraksts

“Biocleaner” attīrīšanas sistēma ir revolucionāra, inovatīva tehnoloģija, kas, izmantojot dabiskus procesus, nodrošina jebkāda veida organiskas izcelsmes notekūdeņu, t.sk., sadzīves, komercsektoru, ražošanas un komunālo notekūdeņu attīrīšanu. Tehnoloģija ir izstrādāta Amerikas Savienotajās valstīs (ASV) vairāku gadu pētnieciskā darba rezultātā. To var efektīvi izmantot arī ūdensceļu un ūdenstilpņu, piemēram, upju, ezeru un līču attīrīšanai.

 

Produkta apraksts

 “Biocleaner” attīrīšanas sistēma ir revolucionāra, inovatīva tehnoloģija, kas, izmantojot dabiskus procesus, nodrošina jebkāda veida organiskas izcelsmes notekūdeņu, t.sk., sadzīves, komercsektoru, ražošanas un komunālo notekūdeņu attīrīšanu. Tehnoloģija ir izstrādāta Amerikas Savienotajās valstīs (ASV) vairāku gadu pētnieciskā darba rezultātā. To var efektīvi izmantot arī ūdensceļu un ūdenstilpņu, piemēram, upju, ezeru un līču attīrīšanai.

Biocleaner” tehnoloģija, kurai ir piešķirta “A” kategorija ‘zaļo’ patentu sektorā, būtiski atšķiras no citām attīrīšanas sistēmām un ir labākā šobrīd pieejamā bioloģiskās attīrīšanas tehnoloģija. Atšķirībā no citām bioloģiskās attīrīšanas sistēmām, kurās tiek regulāri izmantoti mikrobi, „Biocleaner” nodrošina pastāvīgu un autonomu mikrobu kultivāciju, kā rezultātā nav nepieciešams katru dienu pievienot jaunus mikrobus. „Biocleaner” nodrošina efektīvāku un uzlabotu attīrīšanas procesu, salīdzinot ar tādām esošajām tehnoloģijām kā aktīvo dūņu vai SBR tipa bioloģiskās attīrīšanas sistēmas. „Biocleaner” sistēma ir tik efektīva, ka attīrīšanas procesa rezultātā neveidojas organiskās dūņas, un notekūdeņus ir iespējams attīrīt maksimāli lielā ātrumā, ar minimālu ietekmi uz vidi, salīdzinot ar citām sistēmām. Attīrīšanas tvertnes tiek piepildītas ar mikrobiem, kas nodrošina efektīvu visu organisko daļiņu, ieskaitot eļļu un taukvielu, sadalīšanu. Standarta „Biocleaner” sistēmu var iestatīt uz BSP līmeni 5 mg/l un ĶSP 20 mg/l vai pat, neizmantojot minētos parametrus, atkarībā no katra klienta specifikas.

Procesa rezultātā nerodas organiskās dūņas, kas nozīmē to, ka vairs nav nepieciešama dūņu apstrāde vai atūdeņošana, kas savukārt nodrošina būtiskus laika un naudas ietaupījumu. Dūņu apstrādes izmaksas parasti veido vidēji 90% no kopējiem notekūdeņu attīrīšanas izdevumiem. Attīrītais gala produkts atbilst tik augstiem standartiem, ka hlorēšana var nebūt nepieciešama, jo nepieciešamie kvalitātes rādītāji jau būs sasniegti.

Katra „Biocleaner” vienība ir aprīkota ar nelielu augstspiediena (1,5 – 2,1) pūtēju atkarībā no iekārtas izmēra, kas ir mazāki nekā citām esošajām attīrīšanas tehnoloģijām. Elektroenerģijas patēriņš ir ļoti zems - ap 1,7 kWh vienai „Biocleaner” vienībai. Nav nepieciešams izmantot dārgus spiedējsūkņus. Turklāt mūsu patentētās attīrīšanas sistēmas efektivitāte ļaus Jums sagatavot atkārtotai izmantošanai 100% no kopējā notekūdeņu apjoma. Atkārtotai izmantošanai attīrīto ūdeni var izmantot skalošanai, mazgāšanai, augsnes apūdeņošanai, kā arī gaisa kondicionēšanas sistēmu ūdens dzesēšanas torņiem, tādējādi ļaujot ietaupīt naudu. Pārpalikušo ūdeni var izmantot gruntsūdens papildināšanai. Pateicoties minētajām priekšrocībām, šīs sistēmas izmantošana liecinās par patiesi atbildīgu attieksmi pret apkārtējo vidi.

Jaunām sistēmām nepieciešamā platība ir daudz mazāka nekā citām, piemēram, SBR tipa attīrīšanas tehnoloģijām, kas ļauj samazināt kapitāla izmaksas. Parasti „Biocleaner” sistēmai ir nepieciešama tikai puse no platības, kas ir nepieciešama SBR tipa sistēmai. Ietaupīto platību var izmantot citiem mērķiem. Platība tiek ietaupīta arī tādēļ, ka nav nepieciešama sūkņu telpa.

Šī ir videi draudzīga tehnoloģija, jo tās radītais metāna daudzums ir niecīgs un elektroenerģijas patēriņš – ļoti zems. Metāna, kas kā siltumnīcefekta gāze ir 21 reizes sliktāks nekā oglekļa dioksīds, vietā „Biocleaner” attīrāmo masu pārvērš tīrā gala produktā. Turklāt zemais elektronerģijas patēriņš ļauj nodrošināt zemu oglekļa emisiju līmeni.

Kā papildus „Biocleaner” priekšrocība jāatzīmē fakts, ka šī sistēma ļauj būtiski samazināt un izolēt nepatīkamas smakas. Tādēļ šī tehnoloģija ir īpaši noderīga vietās, kur būtiska nozīme ir nepatīkamu aromātu kontrolei.

„BioCleaner” var pielāgot un pieslēgt esošām notekūdeņu apstrādes iekārtām, t.sk., kompleksām notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. „Biocleaner” kompaktā konstrukcija un vienkāršā uzstādīšana ļaus gandrīz visām esošajām sistēmām efektīvi izmantot šīs sistēmas sniegtās priekšrocības.

Izmantotie mikrobi ir pilnīgi dabiski, un tie nav ģenētiski modificēti. Tie ir droši pret patogēniem un mutāciju riskiem. „Biocleaner” sistēmās tiek izmantoti tikai mikrobi, kas atbilstoši ASV Slimību kontroles un profilakses centra (Center for Disease Control and Prevention) klasifikācijai atbilst biodrošības 1.līmenim.

Biodrošības 1.līmenis nozīmē to, ka pat uzņemti iekšķīgi, veselīgam cilvēkam mikrobi nenodarīs nekādu kaitējumu. „Biocleaner” tiek izmantoti katram notekūdeņu veidam atbilstošākie mikrobi.

„Biocleaner” ir pilnībā komplektēta bioloģiskās attīrīšanas sistēma. Dabā mikrobi tiek izmantoti nedzīvo organismu sadalīšanai, līdz tie tiek atgriezti ekosistēmā. Gluži kā dabā, „Biocleaner” izmanto dabiskus mikrobus, lai attīrītu notekūdeņus līdz to sākotnējai formai.

Mikrobi atrodas speciālā patentētā nekustīgā stāvoklī pildījuma sagatavē. Nekustīgs stāvoklis nozīmē, ka mikrobi atrodas pasīvā vai miega režīmā. Kad pildījumam vai mikrobiem tiek padots skābeklis un ir pieejamas barības vielas, mikrobi aktivizējas vai pamostas un sāk vairoties. Tieši no jauna saražotie mikrobi aizņems visu tvertni un nodrošinās notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši augstiem kvalitātes standartiem. Pildījums ir iepildīts paralēli „Biocleaner” pamatnes horizontālaji caurulei. Mikrobi izmanto notekūdeņus kā barības un uzturvielu avotu. Tāpēc ir būtiski izmantot katra notekūdeņu veida specifikai atbilstošus mikrobus. „Biocleaner” nodrošina arī efektīvi dozētu skābekļa padevi ūdenim, kas savukārt nepieciešams, lai nodrošinātu mikrobiem labvēlīgai videi nepieciešamo skābekļa daudzumu. „Biocleaner” īsi var raksturot kā dabisku, no izmaksu viedokļa efektīvu un ātru tehnoloģiju notekūdeņu attīrīšanai.

 

Biežāk uzdotie jautājumi:

Vai mikrobu izmantošana ir droša?

Jā. Atbilstoši ASV Slimību kontroles un profilakses centra klasifikācijai mūsu izmantotie mikrobi atbilst biodrošības 1.līmenim, kas nozīmē to, ka pat uzņemti iekšķīgi, veselīgam cilvēkam tie nenodarīs nekādu kaitējumu. Dažiem mikrobiem pat ir labvēlīga ietekme uz cilvēkiem. Sistēmā tiek izmantoti vietējas izcelsmes mikrobi, kas neradīs kaitīgu ietekmi uz apkārtējo vidi. Izmantotie mikrobi patērē tikai nedzīvas šūnas, ne dzīvu organismu šūnas.

Vai mikrobi ir modificēti?

Nē. Izmantotie mikrobi ir dabiskas izcelsmes, un tie nav ģenētiski modificēti. Nepastāv risks, ka varētu notikt mikrobu mutācija, salīdzinot ar to sākotnējo formu.

Kas notiek ar atkritumiem? Kur tie nonāk?

Mikrobi sagremo atkritumus un pārvērš tos oglekļa dioksīdā un ūdenī. Tā ir ļoti tīra un zaļa tehnoloģija.

Zemāk attēlota notiekošās (aerobās) reakcijas ķīmiskā formula:

C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O

Ja blakusprodukts ir oglekļa dioksīds, vai tas ir videi draudzīgi?

Arī anaerobajās sistēmās tiek radīts CO2. Būtiskā atšķirība ir faktā, ka, izmantojot aerobās sistēmas, netiek radīts metāns (CH4). Kā siltumnīcefekta gāze metāns ir 21 reizes sliktāks nekā oglekļa dioksīds.

Ķīmiskā reakcija (anaerobā):

C6H12O6 = 3CO2 + 3CH4

Kā „BioCleaner” atšķiras no citām sistēmām, kurās tiek izmantoti mikrobi?

„BioCleaner” ir daudz efektīvāka nekā citas bioloģiskās sistēmas; tā ir autonoma, pilnībā komplektēta attīrīšanas sistēma. Citi mikrobi, piemēram, effektīvie mikroorganismi (EM) parasti ir pulverveida vai šķidrā formā. Tie ir regulāri jāpievieno, attiecīgi regulāri jāpapildina mikrobu krājumi. EM nav tik efektīvi, jo mikrobi pakāpeniski izskalojas, tāpēc arvien nepieciešams pievienot jaunus mikrobus. Turklāt atsevišķi mikrobu veidi, piemēram, EM nespēj sagremot dūņas. Turpretī „BioCleaner” pastāvīgi tiek radīti jauni mikrobi un tiek padots skābeklis, lai nodrošinātu mikrobu augšanai labvēlīgus apstākļus, kas būtiski uzlabo sistēmas efektivitāti.

Cik lielu dūņu apjomu „BioCleaner” var pārstrādāt?

„BioCleaner” var pārstrādāt visa veida bioloģiski sadalāmās organiskās dūņas, t.sk., arī, piemēram, salvetes, tomēr jāņem vērā, ka salvešu sadalīšana ir lēns process.

Vai pārstrādāto ūdeni var izmantot atkārtoti?

Jā. Ar „BioCleaner” sistēmu attīrīto ūdeni var izmantot tualetēs, pisuāros, apģērba mazgāšanai, automašīnu mazgāšanai, augu laistīšanai utt.

Vai notekūdeņus var attīrīt tik tālu, lai iegūtu dzeramo ūdeni?

Jā. Visu sistēmu var uzprojektēt tā, lai nodrošinātu ūdens attīrīšanu līdz dzeramā ūdens standartiem. Papildus „BioCleaner”, lai iznīcinātu visus patogēnus, ir nepieciešams nodrošināt UV apstrādi.

Kāpēc ir nepieciešams aiztures laiks?

Mikrobi nevar uzreiz pārstrādāt visus atkritumus, tiem ir vajadzīgs laiks ūdens attīrīšanai.

Kas notiek gadījumā, ja rezervuāros netiek nodrošināts pietiekams aiztures periods?

Gadījumos, kad aiztures laiks ir ierobežots, lai paātrinātu procesu, ir iespējams izmantot vairākas „BioCleaner” vienības vienā rezervuārā. Ja mikrobiem ir pārāk maz laika ūdens attīrīšanai, pievieno papildu vienības.

Ko darīt, ja ir jau uzstādīta esoša notekūdeņu attīrīšanas sistēma?

Vairumā gadījumu „BioCleaner” var pielāgot esošām sistēmām. Lai nodrošinātu „BioCleaner” sistēmas darbību, var būt nepieciešamas tikai minimālas izmaiņas, ja vispār. Ja esošā sistēma nenodrošina attīrīšanu atbilstoši normatīvos noteiktajiem standartiem, gala produkta attīrīšanai var izmantot „BioCleaner”.

Vai „BioCleaner” palīdz novērst sliktas smakas?

Jā. Attīrīšanas procesā tiks novērsta smaka, sadalot sērūdeņraža (H2S) savienojumus. Sērūdeņraža savienojumi izraisa fēcēm tipisko puvušo olu smaku. Mikrobi noārda ūdeņraža un sēra savienojumus un sagremo sulfīdus, neatstājot smaku.

Cik pamatots ir apgalvojums, ka „BioCleaner” rada viszemākās oglekļa dioksīda emisijas?

Tas ir iespējams, pateicoties „BioCleaner” zemajam enerģijas patēriņam. Turklāt netiek radīts metāns (CH4), kas kā siltumnīcefekta gāze ir 21 reizes sliktāks nekā oglekļa dioksīds.

Vai „BioCleaner” ir rentabla sistēma?

Jā. Parasti kapitāla izmaksas ir zemas. Arī sistēmas darbības un uzturēšanas izmaksas ir zemas.

Cik ilgam laikam pietiks pildījums?

Pildījums var pietikt pat vairāk nekā 10 gadiem. Tomēr ūdens straumju ietekmē pildījums pakāpeniski atšķaidīsies.

Kādi ir vislabākie apstākļi mikrobiem?

pH līmenis robežās starp 4 un 9. Ja notekūdeņu pH līmenis ir pārāk augsts vai pārāk zems, mikrobi ies bojā, tāpēc notekūdeņu pH līmeni ir nepieciešams neitralizēt.

Temperatūra robežās starp 30ºC un 35ºC; mikrobi vislabāk jūtas šādā temperatūrā, bet tie spēj darboties arī amplitūdā no 15ºC līdz 42ºC.

Kādi ir ikdienā veicamie uzturēšanas pasākumi?

Tādi nav nepieciešami. „BioCleaner” ir ļoti vienkārša, bet vienlaikus efektīva notekūdeņu attīrīšanas sistēma – vienkārši ievietojiet „BioCleaner” rezervuārā vai ūdenstilpnē, ieslēdziet to un ļaujiet tai patstāvīgi darboties.

Kādu rādītāju attīrīšanu „BioCleaner” nodrošina?

„BioCleaner” var samazināt bioloģisko skābekļa patēriņu (BSP), ķīmisko skābekļa patēriņu (ĶSP), kopējo suspendēto sanešu (KSS) saturu, eļļu un tauku saturu, virsmaktīvas vielas utt. Papildu tā ļauj palielināt izšķīdināta skābekļa (IS) saturu notekūdeņos.

Kāpēc mikroburbuļi ir tik labi?

Mikroburbuļi veicina skābekļa apmaiņu notekūdenī un darbojas daudz efektīvāk nekā vienkāršs aerācijas process. Tas ir tāpēc, ka visi mikroburbuļi apvienojas, lai iegūtu lielāku virsmas platību, kas savukārt nodrošina efektīvāku skābekļa padevi notekūdeņiem.

Kāpēc bioreaktors atrodas zem aerācijas tvertnes, nevis virs tās?

Tāda izvietojuma mērķis ir novērst pildījuma sadalīšanos. Ja pildījums tiktu novietots virs aerācijas filtriem, ūdens plūsma cauri bioreaktoram būtu daudz straujāka, tādējādi izraisot pildījuma ātrāku sadalīšanos. „BioCleaner” izmantotais aerācijas process rada vakuumu no ūdens, kas atrodas zem tā, un vienlaikus uzsūc radušos mikrobus. Šādā veidā pildījums netiek tik daudz ietekmēts un tas kalpos ilgāk.

Vai pūtēju var atdalīt no kopējās „BioCleaner” sistēmas ietvara?

Jā. Tas bija loģisks lēmums novietot pūtēju virs „BioCleaner” kopējā ietvara, lai tas pielāgotos izmaiņam ienākošajā plūsmā. Tomēr pūtēju var izvietot arī citviet.

Cik liela tilpuma rezerve ir nepieciešama „BioCleaner” rezervuārā?

Standarta izmantošanai 1 m tilpuma rezerve ir pietiekama.

Kā pareizi novietot „BioCleaner” rezervuārā vai ūdenstilpnē?

„BioCleaner” darbosies visefektīvāk, ja iekārta tiks izvietota vienā līmenī ar ūdens līmeni rezervuārā vai ūdenstilpnē. Tas veicinās skābekļa apmaiņu un sajaukšanos.

Cik liela platība nepieciešama vienai (1) „BioCleaner” vienībai?

Dažādām notekūdeņu plūsmām ir vajadzīgi dažādi mikrobu veidi, tāpēc, lai pieprasītu detalizētus aprēķinus un izmaksu tāmes, lūdzam nosūtīt Jūsu informāciju uz info@biocleaner.com .

Cik dziļai ir jābūt tvertnei, lai nodrošinātu efektīvu „BioCleaner” darbību?

„BioCleaner” darbojas vislabāk pie notekūdeņu dziļuma no 3 līdz 5 metriem. Minimums ir 1,5 metri; savukārt pēc 5 metriem efektivitāte pakāpeniski samazinās.

Cik daudz laika ir nepieciešams „BioCleaner” salikšanai un uzstādīšanai?

Aptuveni no vienas līdz divām stundām.

Kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu attīrītu notekūdeņu atgriešanu atkārtotai lietošanai?

Krājtvertne attīrītā ūdens uzglabāšanai. Papildus var būt nepieciešams ierīkot atsevišķas caurules ūdens novadīšanai uz tualešu ūdens tvertnēm vai pisuāriem.

Kāda veida rezervuāri ir nepieciešami standarta sistēmai?

Izlīdzināšanas jeb kontaktrezervuāri parasti ir pirmie rezervuāri, kas tiek izmantoti sistēmā. Tie tiek izmantoti ienākošās plūsmas regulēšanai, kā arī tiem ir svarīga loma anaerobā attīrīšanas procesa uzsākšanā. Faktiski ir nepieciešama tukša tvertne.

Aerācijas tvertnē savukārt notekūdenim tiek pievienots gaiss. Gaisa padevei parasti tiek izmantoti difūzijas aparāti, kas pūš gaisu uz notekūdeņiem. Šajā posmā mēdz tikt izmantoti arī mikrobi, tomēr kopumā tas nav efektīvi, jo var nebūt pieejami piemērotākie mikrobi vai arī tie nav pieejami pietiekamā daudzumā.

Nosēdtvertne tiek izmantota dūņu nogulsnēšanai tvertnes pamatnē. Tā tiek izmantota arī dūņu savākšanai.

Vai „BioCleaner” nodrošina koliformas baktēriju attīrīšanu?

Jā. Mikrobi neapēd pašas koliformas baktērijas, bet tie apēd visu minēto baktēriju barību. Mikrobi faktiski izkonkurē koliformas baktērijas, un rezultātā baktērijas iet bojā. Pēc koliformas baktērijas bojāejas mikrobi apēd arī pašu baktēriju.

Vai mikrobi ēd arī dzīvu organismu šūnas?

Nē. „BioCleaner” izmantotie mikrobi patērē uzturā tikai nedzīvas šūnas.

Kāda ir „BioCleaner” kopējā masa?

Aptuveni 74 kg.

Kādu pildījuma tilpumu satur viena (1) „BioCleaner” vienība?

45 mārciņas jeb 20,41 kg.

Kāda veida pūtēji tiek izmantoti?

Augstas efektivitātes pūtēji, kas vienlaikus ir ļoti vienkārši uzturami; pieejamās versijas – 115, 220 vai 440 v, vienfāzes vai trīsfāžu.

Kur tiek izgatavota „BioCleaner” iekārta?

Pildījums tiek izgatavots ASV. Konstrukcijas ietvars un difūzijas ierīces tiek izgatavotas Ķīnā, izmantojot ASV izstrādātu projektu.

Vai „BioCleaner” var nodrošināt arī attīrīšanu no aļģēm?

Jā, tādā pat veidā, kā iekārta nodrošina koliformas baktēriju attīrīšanu. „BioCleaner” izmantotie mikrobi un aļģes izmanto vienus un tos pašus barības avotus. Mikrobi izkonkurē aļģes, un rezultātā aļģes aiziet bojā. Tikai pēc aļģu bojāejas „BioCleaner” mikrobi tās apēd.

Vai „BioCleaner” nodrošina septiķu notekūdeņu attīrīšanu?

Jā, izmantojot jau aprakstīto attīrīšanas procesu. Jāņem vērā, ka septiķos uzkrātajos notekūdeņos ir daudz augstāka BSP koncentrācija, t.i., 3000-9000.

Vai „BioCleaner” iekārtu var izslēgt, lai taupītu elektroenerģiju?

Tas noteikti NAV ieteicams, bet bez aerācijas mikrobi var izdzīvot no 1 līdz 2 stundām.

Vai ūdeņraža sulfīdi ir kaitīgi cilvēkiem?

Jā, neskaitot slikto smaku, ūdeņraža sulfīdi lielās devās var izraisīt letālas sekas.

Kur ir iespējams iegūt plašāku informāciju vai noskatīties video par Jūsu piedāvātajām attīrīšanas sistēmām?

Aicinām Jūs apmeklēt mūsu Interneta vietni www.biocleaner.com