M/2 kombinētās sistēmas

 Video

M/2 kombinētās sistēmas

Apraksts

Īss apraksts

Kombinētajās attīrīšanas sistēmās ir apvienotas mehāniskās attīrīšanas restes un smilšu uztveršanas iekārtas.

M/2 sērijas kompaktās kombinētās sistēmas nodrošina atsiju savākšanu, skalošanu un sablīvēšanu, smilšu atdalīšanu, skalošanu un atūdeņošanu no dūņām, kas tiek pievestas ar cisternām, vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ar platības ierobežojumiem.

Cieto daļiņu apjoma samazinājums atsijās

≥ 40% sausne

Organisko atsiju skalošanas efektivitāte

≥ 90%

Smilšu atdalīšanas efektivitāte

≥ 80% daļiņu izmērs ≥ 200 µm (0.2 mm)

Gaistošo organisko daļiņu samazinājums

≥ 60%