MINYTOP kombinētās sistēmas

 Video

MINYTOP kombinētās sistēmas

Nuotraukos

Apraksts

Īss apraksts

MINYTOP kombinētajās attīrīšanas sistēmās ir apvienotas mehāniskās attīrīšanas restes un smilšu uztveršanas iekārtas, un papildus ir iespējams pievienot arī tauku un eļļas uztvērējus, to visu integrējot vienā kompaktā iekārtā.

MINYTOP kombinētās sistēmas: Iespējams, vismazākā tirgū pieejamā ekonomiskā priekšattīrīšanas sistēma

Notekūdeņi nonāk restu sekcijā, kur no plūsmas tiek atdalītas liela izmēra cietās frakcijas, kuras sekojoši tiek skalotas, sablīvētas un atūdeņotas. atkarībā no nogulšņu veida, ir iespējams sasniegt to apjoma samazinājumu līdz ~ 40% sausnes. Attīrītie notekūdeņi tālāk tiek novadīti uz tvertni, kur notiek smilšu un pārējo nogulšņu nostādināšana. Tālāk nogulsnes tiek novadītas uz smilšu šķirotāju un ir iespējams vēlreiz veikt to skalošanu, pirms tās tiek atūdeņotas un novadītas uz savākšanas konteineru.

 MINYTOP sistēma ir pieejama divos variantos - MINYTOP 2 un MINYTOP 3. MINYTOP 2 ir integrētas divas attīrīšanas sekcijas - 1) restu sekcija un 2) nogulšņu/smilšu atdalīšana. MINYTOP 3 sistēmā savukārt ir ietvertas gan MINYTOP 2 sistēmā integrētās sekcijas, gan arī papildus attīrīšanas sekcija tauku un eļļas attīrīšanai. Abus sistēmas variantus var papildus aprīkot ar gaisa pūtējiem, kas pastiprina organisko vielu atdalīšanu no smilšu un citu nogulšņu graudiņiem. MINYTOP 3 sistēmā gaisa pūtēji uzlabos arī flotācijas procesu un tauku un eļļu attīrīšanu, ko pēc tam ir iespējams savākt un utilizēt atsevišķā konteinerā. Izmantojot gaisa maisīšanu un skalošanu, ko nodrošina skrūveida šķirotājs, ir iespējams sasniegt smilšu un citu nogulšņu ar cieto frakciju izmēru 0.20 – 0.25 mm (200 µm – 250 µm) atdalīšanu vairāk nekā 95 % apjomā.