Noggerath® Kanalizacijos Smėlio Priėmimo stotis

Noggerath® Kanalizacijos Smėlio Priėmimo stotis

Noggerath® kanalizacijos smėlio priėmimo stotis – iš esmės keičia požiūrį į paviršinių nuotekų tvarkymą.


Noggerath® kanalizacijos smėlio priėmimo stotis suprojektuota ir sukurta, norint išspręsti didelę Europos miestų paviršinių nuotekų infrastruktūros valymo problemą.  Problemą, su kuria susiduria tradiciniai autocisternų ištuštinimo metodai :

 • Nepakankama atskyrimo galimybė.
 • Aplinkosaugos problemos.
 • Problemos su skirtingų nešmenų tvarkymu.

Į tai atsižvelgiant Aqseptence grupės inžinieriai suprojektavo ir  sukūrė Noggerath® kanalizacijos smėlio priėmimo stotį, kuri iš esmės keičia požiūrį į paviršinių nuotekų tvarkymą.

Norite sužinoti daugiau ?

Aprašymas

Noggerath® Kanalizacijos Smėlio Priėmimo stotis – kompleksinis sprendimas paviršinius nuotekų tinklus prižiūrinčioms infrastruktūroms

Noggerath® Kanalizacijos Smėlio Priėmimo stotis yra skirta priimti organinių, kietųjų medžiagų ir vandens mišinius, kuriuos surenka  specializuoti automobiliai, plaunantys paviršinių nuotekų vamzdyną ir gatves.

Daugybė Europos miestų susiduria su dideliu iššūkiu – lietaus nuotekų vamzdynų užterštumu. Su lietaus ir polaidžio vandeniu nuo gatvės į paviršinių nuotekų  vamzdyną nuolat patenka smėlio, žvyro, purvo, medžių lapų ir kitų šiukšlių. Šie nešmenys besikaupdami ilgą laiką  užkemša vamzdyną  ir sutrikdo sklandų paviršinių nuotekų sistemos funkcionalumą, todėl padidėja užtvindymo rizika. Šiuo metu daugelis nuotekų tinklus prižiūrinčių įmonių yra priverstos naudoti specializuotus automobilius, kurie plauna vamzdžius ir susiurbia sukauptą nešmenų masę. Kadangi paviršinių nuotekų tvarkymas apima vandens surinkimo šulinių ir vamzdyno, smėlio ir naftos gaudyklių, nusodinimo baseinų valymą ir grunto šalinimą, tradiciniai autocisternų ištuštinimo metodai susiduria su keliais iššūkiais:

 • Nepakankama atskyrimo galimybė. Esant dideliam nešmenų kiekiui, tradiciniais būdais sunku efektyviai atskirti skirtingas medžiagas.
 • Aplinkosaugos problemos. Dalis medžiagų, kurias autocisternos išpila į atliekų aikšteles ar į betoninius nusodintuvus, gali sukelti aplinkos taršą ir kvapų problemas.
 • Problemos su skirtingų nešmenų tvarkymu. Kietosios medžiagos gali likti be tinkamo apdorojimo ir nusausinimo, keldamos klausimus dėl jų saugaus tvarkymo.

Sprendimas:

Susipažinę su šiomis problemomis „Aqseptence“ grupės inžinieriai suprojektavo ir  sukūrė Noggerath® kanalizacijos smėlio priėmimo stotį, kuri iš esmės keičia požiūrį į paviršinių nuotekų sistemų valymą. Ši trijų pakopų unikali sistema leidža:

 • Efektyviai priimti nešmenis: Su apsaugotu priėmimo bunkeriu, skirtu efektyviai priimti žvyro, smėlio, dumblo, organikos ir vandens mišinį iš autocisternų ir  galimybe užtikrinti  reikiamą saugumą šiame kritiniame taške.
 • Atskirti stambias medžiagas: Su Noggerath® būgninėmis grotomis RSH-I, skirtomis  atskirti kietąsias medžiagas nuo skysčio ir galimybe pritaikyti jas pagal skirtingas  sijojamų medžiagų rūšis, kiekius ir darbo sąlygas. Su Noggerath® sraigtiniu transporteriu SC, skirtu atskirtoms stambioms medžiagoms gabenti į konteinerį.
 • Valyti smėlį: Su Noggerath® smėlio plovimo įrenginiu GWC,  skirtu organinių medžiagų išplovimui iš smėlio ir žvyro ir galimybe ne tik išplautą smėlį panaudoti pakartotinai, bet ir taupyti  atliekų transportavimo bei saugojimo išlaidas.

Kiekviena Noggerath® kanalizacijos smėlio priėmimo stotis yra pritaikoma konkrečios aikštelės sąlygoms, medžiagoms ir kiekiams. Tai leidžia efektyviai ir individualiai spręsti kiekvieno skirtingo miesto, skirtingus paviršinių nuotekų sistemų iššūkius.

 

Kaip tai veikia

Noggerath® kanalizacijos smėlio priėmimo stotis yra išskirtinis ir kompleksinis sprendimas, kuris veikia trijų pakopų sistema.

 1. Autocisternų ištuštinimas ir nešmenų masės priėmimas.
 • Autocisternų ištuštinimas ir kanalizacijos smėlio bei dumblo atliekų priėmimas vyksta nerūdijančio plieno bunkeryje kuriame pritaikytos įvairios apsaugos (nuo purslų, nuo persipildymo, nuo pernelyg didelio nusidėvėjimo ir deformacijos).
 • Bunkeris ir kiti įrenginiai yra žemesniame lygyje, kad būtų palengvinamas autocisternų ištuštinimas.
 • Iš bunkerio, besisukančiu sraigtu, vyksta kontroliuojamas nešmenų transportavimas į būgnines grotas.
 • Matavimų ir kontrolės prietaisai su programavimu bei integruotas avarinis perpylimas iš bunkerio į būgnines grotas užtikrina reikiamą veiklos saugumą.
 1. Stambių nešmenų atskyrimas ir transportavimas
 • Iš bunkerio nešmenų masė patenka į horizontalų būgninį sietą, kuris yra pagrindinė priėmimo stoties dalis ir kuriame atskiriamos didžiosios kietosios medžiagos.
 • Kietosioms medžiagoms keliaujant per būgną, jos plaunamos ir iš dalies nusausinamos, todėl sumažėja jų svoris ir kvapas.
 • Atskirtos didžiosios medžiagos, sraigtiniu konvejeriu keliamos aukštyn pašalinimui į konteinerį arba pakavimui į maišus. Pakeliui dar papildomai nusausinamos, kad iš atliekų išsiskirtų vanduo ir nesusidarytų dumblas, sukeliantis transportavimo problemas.
 1. Smėlio plovimas ir organinių medžiagų atskyrimas.
 • Smėlio ir nuotekų mišinys iš bunkerio po būgninėmis grotomis, siurblio pagalba yra transportuojamas į smėlio plovimo įrenginį, esantį aukščiau ant darbinės platformos.
 • Čia su plovimo vandeniu iš smėlio išplaunamos organinės medžiagos ir nukreipiamos į valymo įrenginius tolesniam apdorojimui
 • išplautas smėlis, integruotu sraigtiniu konvejeriu gabenamas į kitą konteinerį tolimesniam naudojimui, arba šalinimui.

Noggerath® kanalizacijos smėlio priėmimo stotyje integruotos pažangios technologijos leidžia efektyviai spręsti  paviršinių nuotekų tvarkymo problemas ir užtikrinti aplinkos apsaugą.