Kaip atvežtinių nuotekų priėmimas, gali pakelti šalies EPI reitingą

Turinys:

 1. Kas yra EPI ir kaip jis skaičiuojamas ?
 2. Suomijos ir Lietuvos rezultatų palyginimas.
 3. Kas yra atvežtinės nuotekos ?
 4. Kaip tvarkomos atvežtinės nuotekos ?
 5. Kodėl atvežtinių nuotekų priėmimas yra svarbus ?
 6. Kaip naujausios technologijos atvežtinių nuotekų priėmimo srityje, padėti siekti geresnių aplinkosaugos rezultatų?
  • Automatizuotos sistemos.
  • Nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos.
  • Inovatyvios matavimo ir analizės priemonės.
  • Duomenų valdymo ir analizės programinė įranga.
  • Integruotos sistemos ir jų privalumai.
 1. Automatizuotų sistemų privalumai.
 2. Duomenų kaupimo ir analizės privalumai.
 3. Sėkmingi įdiegimo pavyzdžiai.
 4. Ateities perspektyvos
 5. Išvados

Efektyvus nuotekų tvarkymas yra svarbus rodiklis, lemiantis šalies aplinkosaugos veiksmingumo indeksą (EPI). Lietuvoje vis daugiau dėmesio skiriama atvežtinių nuotekų priėmimo modernizavimui, siekiant užtikrinti aukštesnę vandens kokybę ir sumažinti aplinkos taršą. Šiame straipsnyje aptariamos naujausias technologijos ir inovacijos šioje srityje, bei kaip jos gali prisidėti prie geresnių EPI rezultatų.

Kas yra EPI  ir kaip jis skaičiuojamas ?

Aplinkosauginio veiksmingumo indeksas (angl. Environmental Performance Index, EPI) – tai Jeilio universiteto ir Kolumbijos universiteto sukurtas metodas, kuris, naudodamas naujausius duomenų rinkinius, mokslą ir technologijas, pateikia išsamiausią tvarumo būklės visame pasaulyje įvertinimą.  Šie rodikliai parodo, kiek šalys yra arti nustatytų aplinkosaugos politikos tikslų vienuolikoje kategorijų.

Viena iš tų vienuolikos kategorijų yra vandens išteklių, kurioje vertinama, kokiu mastu žmonės mažina grėsmę vandens ekosistemoms dėl susidarančių ir netinkamai tvarkomų nuotekų. Norėdami tiksliau įvertinti ir apžvelgti nuotekų tvarkymo spragas ir politikos prioritetus, EPI 2024 metais praplėtė vertinimo rodiklius šioje kategorijoje. Ankstesniais metais rezultatai buvo skaičiuojami pagal nuotekų dalį, kuriai taikomas bent pirminis valymas, ir gyventojų, prijungtų prie nuotekų surinkimo sistemos, dalis. Pirmą kartą 2024 metais šis nuotekų valymo rodiklis išskaidytas į nuotekų surinkimo ir pirminio valymo rodiklius, taip pat pridėti dar du nauji rodikliai: nuotekų kiekis susidarantis vienam gyventojui per metus ir pakartotinis nuotekų panaudojimas.

Suomijos ir Lietuvos rezultatų palyginimas.

Pakeitus skaičiavimo metodiką ir susumavus rodiklius, Suomija, 2022 metais buvusi pirma nuotekų valymo kategorijoje, 2024 metais nusileido iki 20-os, o Lietuva  iš 40-os vietos pakilo iki 35-os vietos. Tačiau pagal nuotekų surinktų valymui procentinę dalį,  Suomija vis dar išlieka viena iš pirmaujančių valstybių, o Lietuva yra 45-oje vietoje.

Kodėl susidaro toks skirtumas, nors tiek Lietuvoje, tiek  Suomijoje yra ne mažai gyventojų neprisijungusių  prie centralizuoto kanalizacijos tinklo. Suomijoje vandentvarkos tradicijos egzistuoja jau nuo 1960 metų ir gyventojai, savarankiškai tvarkantys savo nuotekas, visi turi vienokius ar kitokius nuotekų kaupimo ar valymo įrenginius. Suomijos vandentvarkos įstatymai reikalauja, kad net vasarnamiai, kuriuose gyvenama tik kelias savaites per metus, turėtų talpas nuotekoms surinkti. O Lietuvoje vis dar egzistuoja nemažai namų ūkių neturinčių jokių nuotekų kaupimo ar valymo įrenginių, iš kurių nėra galimybės surinkti nuotekų. Todėl nuotekų surinkimo procentas Suomijoje yra toks aukštas

Kas yra atvežtinės nuotekos ?

Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, atokiuose, retai apgyvendintuose rajonuose gyventojai nėra prijungti prie centralizuotų kanalizacijos tinklų. Nors tai būtų idealu, bet tokiuose vietose centralizuotos nuotekų sistemos įrengimas ir priežiūra yra itin brangūs.

Todėl daugelyje kaimų, gyvenviečių, vasarnamiuose ar nutolusiose pramonės įmonėse, kaip kanalizacijos tinklų alternatyva jau naudojami, arba turėtų būti įrengti privatūs nuotekų valymo įrenginiai, septikai ir nuotekų kaupimo rezervuarai. Iš tokių įrenginių dar ilgai  išliks poreikis nuotekas surinkti specializuotais- asenizaciniais automobiliais ir vežti  į rajonų ar miestų nuotekų valyklas, tolimesniam apdorojimui.  Tokios nuotekos, kurios surenkamos specialiais automobiliais ir vežamos į nuotekų valyklas ir vadinamos atvežtinėmis nuotekomis.

Kaip tvarkomos atvežtinės nuotekos ?

 

Daugelyje nuotekų valyklų, atvežtinės  nuotekos tiesiog išpilamos į kaupimo rezervuarus ir palaipsniui paduodamos į valymo procesą. Tokia tavrka sukelia keletą problemų: paskleidžiami nemalonūs kvapai, nėra galimybių nustatyti nuotekų kilmės, sunku arba neįmanoma nustatyti nuotekų sudėties ir kiekio, nekontroliuojama parengtinio valymo įrenginių apkrova.

Efektyvus atvežtinių nuotekų priėmimas yra būtinas, norint užtikrinti, kad nuotekos būtų tvarkomos saugiai, efektyviai ir atitiktų aplinkosaugos standartus..

Kodėl atvežtinių nuotekų priėmimas yra svarbus ?

Kylant aplinkosaugos reikalavimams ir griežtėjant išleidžiamų nuotekų parametrų kontrolei, labai svarbu tinkamai tvarkyti atvežtines nuotekas. Tradicinės atvežtinių nuotekų priėmimo sistemos dažnai susiduria su iššūkiais, tokiais kaip rankinis valdymas, neefektyvumas ir aukštos eksploatacijos išlaidos. Efektyvus atvežtinių nuotekų priėmimas padeda išvengti aplinkos taršos, sumažinti veiklos sąnaudas ir užtikrinti sklandų nuotekų valymo procesą.

Automatizuotas atvežtinių nuotekų priėmimas, naudojant greitąsias jungtis, identifikuojant vežėjus ir  nuotekų tiekėjus, išpylimo metu nustatant nuotekų kiekį ir kokybę, gali užkirsti kelią labai užterštoms nuotekoms patekti į valymo procesą. Tokia sistema ne tik pagerina priėmimo efektyvumą, bet ir padeda laikytis griežtų aplinkosaugos reikalavimų. Be to atvežtinių nuotekų priėmimo automatizavimas bei duomenų kaupimas ir analizė gali reikšmingai pagerinti šalies EPI reitingą.

Kaip naujausios technologijos atvežtinių nuotekų priėmimo srityje, gali padėti siekti geresnių aplinkosaugos rezultatų?

Automatizuotos sistemos

Vienas iš pagrindinių privalumų, kurį suteikia naujos technologijos atvežtinių nuotekų priėmimo srityje, yra automatizuotų sistemų diegimas. Automatizuotos nuotekų priėmimo sistemos veikia be nuolatinio operatoriaus įsikišimo ir keičia nuotekų valymo pramonę. Naudojant tokias technologijas kaip RFID identifikacija ir debito matuokliai, šios sistemos gali automatiškai identifikuoti vežėjus, matuoti nuotekų kiekį ir parametrus bei užtikrinti, kad nuotekos atitiktų nustatytus standartus. Tai padeda užtikrinti nuotekų priėmimo efektyvumą ir tikslumą, mažinant žmogaus klaidos riziką.

Nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos

Kitas naujų technologijų privalumas yra šiuolaikinės nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos. Jos leidžia operatoriams stebėti ir valdyti nuotekų priėmimą iš bet kurios vietos, nuotoliniu būdų nustatyti sistemos parametrus, atnaujinti programinę įrangą ir atlikti kitas eksploatavimui reikalingas funkcijas. Tai suteikia galimybę nuotekų valykloms greitai reaguoti į problemas ir optimizuoti procesus realiu laiku, didinant efektyvumą ir operacijų patikimumą.

Inovatyvios matavimo ir analizės priemonės

Nauji sensoriai ir matavimo įranga leidžia tiksliai matuoti įvairius nuotekų parametrus, tokius kaip pH, temperatūra, laidumas, tankis ir kitus pasirinktus parametrus jau išpylimo metu. Tai padeda užtikrinti, kad į tolimesnius valymo įrenginius nepatektų nuotekos stipriai užterštos pavojingomis medžiagomis bei nuotekos su specifine tarša. Šios inovatyvios matavimo ir analizės priemonės leidžia kontroliuoti nuotekų kokybę ir užtikrinti, kad jos atitiktų aplinkosaugos reikalavimus.

Duomenų valdymo ir analizės programinė įranga

Pažangi programinė įranga padeda lengviau rinkti, analizuoti ir tvarkyti duomenis, gaunamus iš  atvežtinių nuotekų priėmimo įrenginių. Su duomenų valdymo ir analizės programine įranga galima ne tik sukurti objektų duomenų bazę, planuoti vežėjų patikrinimus, bet ir atlikti statistinę duomenų analizę su automatine neatitikimų ataskaitų generavimo funkcija. Tai leidžia kontroliuoti nuotekų vežimą ir užtikrinti, kad ataskaitose būtų matomi objektai, iš kurių buvo pristatyta mažiau arba daugiau nuotekų nei buvo numatyta.

Integruotos sistemos ir jų privalumai

Inovatyvios atvežtinių nuotekų priėmimo sistemos gali sujungti skirtingus technologinius sprendimus į vieną efektyvią sistemą. Į šią sistemą galima prijungti ne tik automatinį nuotekų bei vandens mėginių semtuvą, bet ir įvairius parengtinio valymo įrengimus, tokius kaip mechanines grotas, sraigtinį nešmenų presą, nešmenų šalinimo konteinerį, smulkintuvą (maceratorių) ir kitus priedus. Pakeitus elektrodų tipą, atvežtinių nuotekų sistemos gali priimti riebalus ir nuotekų dumblą.

Automatizuotų sistemų privalumai

Efektyvumas ir našumas. Automatizuotos sistemos padeda kontroliuoti ne tik nuotekų šaltinius, vežėjus bei parametrus, bet ir padidina nuotekų priėmimo efektyvumą ir našumą. Jos gali apdoroti didelius nuotekų kiekius greičiau ir tiksliau nei tradicinės sistemos, sumažindamos rankinio darbo poreikį. Tai reiškia, kad nuotekų tvarkymas tampa lengviau valdomas ir mažiau priklausomas nuo žmogiškojo faktoriaus.

Saugumas ir aplinkosauga. Naudojant automatizuotas sistemas, galima sumažinti aplinkos taršą ir užtikrinti saugesnį nuotekų tvarkymą. Pavyzdžiui, automatizuotos sklendės gali užblokuoti netinkamas nuotekas, neleidžiant joms patekti į valymo sistemą. Be to baigus nuotekų priėmimą, gali būti paleidžiamas automatinis sistemos išplovimas, kad sekančiam nuotekų priėmimui, sistema būtų švari.

Ekonominė nauda. Automatizuotos sistemos padeda sumažinti veiklos sąnaudas, nes mažėja rankinio darbo poreikis ir eksploatacijos išlaidos. Be to, jos gali padidinti investicijų grąžą, užtikrindamos ne tik efektyvesnį nuotekų priėmimo procesą, bet ir tolimesnių nuotekų valymo grandžių apsaugą bei našumą.

Duomenų kaupimo ir analizės privalumai

Išsamūs duomenys ir ataskaitos. Automatizuotos sistemos gali kaupti didžiulius duomenų kiekius apie nuotekų srautą, teršalų lygius ir kitus svarbius parametrus. Šie duomenys gali būti analizuojami siekiant sukurti išsamias ataskaitas, kurios padeda stebėti ir gerinti aplinkosaugos praktiką. Tokios ataskaitos yra vertingos tiek operatyviniai veiklai, tiek ilgalaikėms strategijoms kurti.

Prognozavimas ir optimizavimas. Naudojant surinktus duomenis, galima prognozuoti nuotekų srautus ir jų sudėtį, leidžiant optimizuoti valymo procesus ir užtikrinti, kad valymo įrenginiai dirbtų maksimaliai efektyviai. Tai padeda sumažinti išlaidas ir padidinti aplinkosaugos veiksmingumą.Optimizuoti procesai padeda greičiau ir efektyviau reaguoti į pokyčius, taip sumažinant nepageidaujamų situacijų riziką.

Atsakomybės ir skaidrumo didinimas. Kaupiant ir analizuojant duomenis, galima aiškiai identifikuoti, kas yra atsakingas už labai užterštų nuotekų atvežimą ir kokios priemonės yra taikomos jų valymui. Tai didina atsakomybę ir skaidrumą, padeda užtikrinti, kad būtų laikomasi aplinkosaugos reikalavimų. Tokiu būdu galima geriau kontroliuoti procesus ir užtikrinti aplinkosaugos standartų laikymąsi.

Kaip tai gali pagerinti EPI indeksą?

Vandens kokybės gerinimas. Efektyvus nuotekų tvarkymas tiesiogiai prisideda prie geresnės vandens kokybės, kuri yra vienas iš svarbiausių EPI rodiklių. Sumažinus teršalų kiekį paviršiniuose ir požeminiuose vandenyse, galima pasiekti aukštesnius vandens kokybės reitingus.Tai reiškia, kad šalis gali pasiekti geresnius rezultatus tarptautiniuose aplinkosaugos indeksuose.

Pirminio nuotekų valymo gerinimas. Automatizuotos sistemos ir duomenų analizė padeda geriau tvarkyti nuotekas ir užtikrinti, kad atvežtinės nuotekos būtų ne tik apskaitytos, bet ir tinkamai apdorotos ar neutralizuotos. Geriau ir atsakingiau valdoma sistema gali padidinti šalies nuotekų tvarkymo reitingą EPI indekse.

Taršos mažinimas. Tikslus teršalų nustatymas ir kontrolė, kvapų valdymas ir efektyvus nuotekų apdorojimas padeda sumažinti taršą. Tai teigiamai veikia įvairius rodiklius, susijusius su oro ir vandens tarša. Mažesnė tarša reiškia švaresnę aplinką, geresnę gyvenimo kokybę ir aukštesnius aplinkosaugos rodiklius.

Sėkmingi įdiegimo pavyzdžiai

Daugelis įmonių jau sėkmingai įdiegė modernias atvežtinių nuotekų priėmimo sistemas. Atnaujinant nuotekų valyklas ar statant naujas, jau projektavimo stadijoje  pasirenkamos automatizuotos atvežtinių nuotekų priėmimo sistemos, kad būtų efektyviau valdomi nuotekų srautai ir sumažinama aplinkos tarša. Tokie sprendimai ne tik padeda užtikrinti, kad nuotekos būtų tinkamai apdorotos, bet ir pagerina bendrą įmonių veiklos efektyvumą.

Pavyzdžiui, 2024 metais baigta rekonstruoti  Švenčionių nuotekų valykla atitinka griežčiausius aplinkosaugos reikalavimus. Modernizavimo metu joje be parengtinio valymo įrengimų, biologinio valymo įrengimų bei tretinio valymo įrenginių  suprojektuota ir įrengta automatizuota atvežtinių nuotekų priėmimo sistema. Šioje sistemoje sumontuota atvežtinių nuotekų priėmimo stotelė Feko+ ir mėginių semtuvas P2002 užtikrina efektyvesnį nuotekų priėmimą, o taip pat ir patogesnį bei tvaresnį gyvenimą visai Švenčionių rajono bendruomenei.

Ateities perspektyvos

Atvežtinių nuotekų priėmimo įrenginių inžinieriai ir gamintojai nuolat kuria inovatyvius sprendimus ir tobulina atvežtinių nuotekų priėmimo procesą. Siekdami skatinti aplinkosauginį sąmoningumą bei rūpintis ateitimi, jie kuria vis pažangesnius matavimo prietaisus ir technologijas. Jau sukurtos ir bandomos, tokios matavimo technologijos, kurios leidžia automatiškai pamatuoti vienus iš pagrindinių vandens taršos rodiklių ChDS (cheminio deguonio suvartojimo rodiklis)  bei TSS (suspenduotų kietųjų dalelių rodikli), jau atvežtinių nuotekų priėmimo metu.

Išvados

Naujausios technologijos ir inovacijos atvežtinių nuotekų priėmimo srityje suteikia daug privalumų pramoninių ir komunalinių nuotekų valykloms. Automatizuotos sistemos padidina efektyvumą, sumažina veiklos sąnaudas ir užtikrina aukštą aplinkosaugos standartų laikymąsi.

Atvežtinių nuotekų priėmimo automatizavimas ir duomenų kaupimas bei analizė yra galingi įrankiai, galintys žymiai pagerinti šalių aplinkosauginio veiklos indekso (EPI) reitingus. Šios technologijos padeda efektyviau valdyti nuotekas, gerinti vandens ir oro kokybę bei didinti atsakomybę ir skaidrumą.

Siekdami sužinoti daugiau apie šiuolaikinius nuotekų tvarkymo sprendimus ir kaip jie gali padėti pagerinti jūsų aplinkosaugos veiklos rezultatus, peržiūrėkite mūsų kruopščiai atrinktus įrenginius ne tik atvežtinių nuotekų priėmimui, bet ir  paviršinių nuotekų valymui,